Marieke van Voorn, organisatieheler

Ik ben Marieke van Voorn (1970).

In mijn helende werk ben ik een brug tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld. Tussen rationele en irrationele processen.

En ... tussen de huidige geprotocolleerde, gefragmenteerde zorgsector en een krachtenveld waarin meer een meer preventieve, integratieve, affectieve en curatieve zorg in samenhang wordt geboden.    

Na mijn studies Sociologie (specialisatie: organisatievraagstukken in de gezondheidszorg) en Verandermanagement ben ik me gaan bekwamen in energetisch en systemisch werken in organisaties.  

Ik ontdekte pas na mijn 40e dat ik heldervoelend en 'helderziend' ben. Met andere woorden: ik doorvoel en doorzie individuele en collectieve patronen. En hoe zij samenhangen. Zo verschaf ik voor klanten informatie die van belang is om oorzaken te doorzien en  hardnekkige patronen te doorbreken. Zo faciliteer ik leiders om zelf ordening, harmonie en beweging te creëren in een organisatie met vastgelopen mensen en organisatieprocessen. De verandering die dat brengt, geeft een nieuw perspectief en harmonie. 

Velen denken dat mijn helende werk 'zweverig' is, omdat ik uit  meerdere informatiebronnen kan 'tappen'. Het effect van mijn werk is echter zeer aards en ontnuchterend, omdat het blinde vlekken onthult. Mijn klanten staan door mijn werk juist steviger in de realiteit, weten beter wie ze zijn en wat hen te doen staat. En wat niet meer... 

Met Een Heldere Zaak heb ik vanaf 2010 vele vlieguren gemaakt in het helpen doorbreken van patronen en weer laten stromen van stroperige onderstromen in met name zorginstellingen. Ik schreef er het boek 'Heel de organisatie' (2022) over.

HEEL DE ORGANISATIE

Mijn aanpak heeft een transformerende werking op het geheel, omdat alles wat niet werkt vóór de organisatie, zichtbaar wordt en kan 'oplossen'. Alles wat erkend wordt, krijgt namelijk steeds minder macht. Daardoor krijgt het ongekende potentieel van (mensen in) de organisatie juist de ruimte om zich te ontplooien. 

Ik houd van helderheid. Vóór ik het werk als verhelderaar en organisatieheler kon uitoefenen, heb ik zelf een lange diepgravende innerlijke reis gemaakt. Deze was soms pittig en pijnlijk maar ook vaak louterend en liefdevol. Door dit intense 'her-inneringsproces' ken ik mezelf inmiddels heel goed. Ik ben een krachtige heler met een sterk kompas voor rechtvaardigheid en waarachtigheid. Daarmee kan ik mensen en organisaties van hun verstrikkingen weg bewegen, terug naar het midden. Terug naar de essentie. 

De essentie van mijn werk is het geven van een multidimensionaal perspectief op de realiteit, door het: 

  • bewustzijn en beweging creëren,
  • doorprikken van belemmerende overtuigingen,
  • verhelderen van blinde vlekken,
  • doorbreken van ingesleten patronen. 

Dat maakt nuchter en daadkrachtig. Ik faciliteer het proces van afbreken wat niet (meer) klopt en het ruimte geven aan herstel en bloei.  

In het Jaarprogramma 'Heel de organisatie' voor zorgbestuurders komen alle fasen van organisatieherstel en heling aan de orde. Onderstaand kun je je inschrijven voor een gratis inspiratiesessie.  

"Inmiddels ben ik expert op het gebied van herstel en heling na organisatietrauma".

EENVOUD ALS MINDSET

Naast helderheid, houd ik van het vereenvoudigen van complexiteit. Hoe meer mensen zich kunnen verbinden met zichelf en de essentie van de organisatie, hoe minder protocollen en  procedures er nodig zijn.  

De organisatie komt weer 'tot leven' wanneer mensen weer durven vertrouwen op hun eigen waarneming, hun eigen vakkennis en elkaar.. Te beginnen bij de bestuurders, omdat dweilen met de kraan open geen zin heeft. Wanneer de ruis in een organistie verdwijnt, word ik blij. Dan ontstaat er eenheid.   

Ik ben een intens en gepassioneerd mens die anderen graag op een ander, lichter been zet. Ik prik door holle frasen heen en weet waar ik over praat. Ik ben geen fixer, maar een gids. Met andere woorden: ik los andermans probemen niet op, maar zorg ervoor dat jij zelf een helende leider wordt. 

Tot slot: naast mijn werk met zorgbestuurders leid ik al jaren andere 'helers' op, ofwel heel-begaafden. Veelal zijn dat anders- en vaak hoogbegaafde procesbegeleiders die hun heldervoelende gaven, hun  rechtvaardigheidsgevoel, en hun vooruitziende blik meer willen toepassen in hun dagelijks werk. 

Healing Leaders is een initiatief van Een Heldere Zaak.  

Disclaimer
Privacy statement
Algemene voorwaarden

Meld je aan voor tips en inspiratie
Ja, dat wil ik
Contact

Een Heldere Zaak is gevestigd te Amersfoort.

contact@eenhelderezaak.nl