Leergang Heel de Organisatie 

Herstel het zelfhelend vermogen van de organisatie

“Ben ik nu de enige die dit ziet en voelt?” Ben jij een ambitieuze leider, verandermanager, externe procesbegeleider of senior businesspartner met een complex organisatievraagstuk én doorzie jij dat er heel wat speelt in de onderstroom, maar kun je de vinger er nog niet opleggen? Dan pas je heel goed binnen de doelgroep van deze leergang. 

Jij gaat ontzettend genieten van de inzichten die vele puzzelstukjes doen vallen. Binnen no time doorzie jij de organisatiedynamiek én de reden waarom juist jij hier heling te brengen én te halen hebt. Het mes van helderheid snijdt aan twee kanten, zodat je problemen bij de wortel kunt gaan aanpakken. Voel je welkom bij Leergang Heel de Organisatie. 

Jij streeft er naar om hardnekkige patronen en heilige huisjes te doorbreken die de organisatie in een greep houden en vastroesten. Jij wil helpen om de vastgeroeste patronen die er al jaren, misschien al decennia voortleven in de organisatie, transformeren. 

Deze leergang Heel de Organisatie® geeft in zeven overzichtelijke modules inzicht in wat er nou eigenlijk aan de hand is in je organisatie en wat jij en zij er aan kunnen doen, zodat het geheel zich kan herstellen. Maar ook maakt de leergang helder waar je vooral met je hoofd en handen vanaf moet blijven. Want voor je het weet, werk je met je beste bedoelingen onbewust mee aan het creëren van meer gedoe en loopt de samenwerking nog verder vast. Dat wil jij niet. Jij wil constructief bijdragen.

Je gaat het pas zien, als je het doorhebt …
Vóór je jouw ambitie kunt waarmaken zul je oog moeten krijgen voor de blinde reflexen die er binnen jouw (elke) organisatie zijn en voor de verstrikkingen (patronen) die jij zelf hebt opgelopen in je leven.

Deze leergang verruimt je bewustzijn en maakt je moedig, omdat je meer verbonden raakt met jezelf en zo met de wereld om je heen. Je leert om weloverwogen te handelen om zo constructief je context te beïnvloeden. Zo kunnen ook anderen het gaan (in)zien. Jij kunt je organisatie ‘systemisch intelligenter’ maken, door de oorsprong, essentie en de bestaansreden als uitgangspunt te nemen bij het vitaliseren van de mensen en de organisatie. Voorbij symptoombestrijding en systeem-blindheid.

Doelgroep
Deelnemers zijn interne en externe (interim) leiders en procesbegeleiders van organisatieveranderingen, die de noodzaak voelen om de bron van ingewikkelde organisatie-ontwikkelvraagstukken te diagnosticeren en behandelen. Naast het inbrengen van je eigen vraagstukken is het nuttig dat je over enige ervaring met -het ondergaan van- systemisch werk en/of organisatieopstellingen beschikt, omdat we deze methode veelvuldig inzetten voor het ontrafelen en doorbreken van patronen. Je hoeft geen opleiding gevolgd te hebben in systemisch werk, maar het is nuttig wanneer je de werking ervan hebt ervaren en de meerwaarde ervan voelt.

Disclaimer: De leergang is niet geschikt voor mensen die zoeken naar een rationele en/of quick fix voor complexe organisatievraagstukken en voor mensen die oplossingen buiten zichzelf zoeken.

Aanpak
De leergang bestaat uit een theoretisch kader aangevuld met systemische oefeningen en huiswerk, waardoor we onderling veel uitwisselen en van elkaar leren. Ook worden per module enkele cases van de deelnemers ontrafeld met organisatieopstellingen. Vanaf de eerste dag nodig ik je uit om zowel jezelf als de andere deelnemers te spiegelen bij hun organisatievraagstukken, waardoor je de theorie en je eigen wijsheid leert toepassen in de praktijk om het geleerde te internaliseren. Een individuele sessie in het begin van de opleiding met mij ondersteunt jou in dit persoonlijke bewustwordings- en ontwikkelproces. 

Module Ia: Her-inner de oorsprong, identiteit en missie

Deze tweedaagse start met welkom & waarom je je inschreef met je individuele en organisatievraagstuk. Wat weet jij over de oorsprong van de organisatie? Hoe onderscheidt deze zich (identiteit) en met welke intentie is deze opgericht (missie)? Op welke manier ben jij met jouw oorsprong, identiteit en levensmissie verbonden met deze organisatie? Welke ontwikkelopgave heb je hier (on)bewust aangenomen en wat wordt er aan jou uitbesteed? 

Module Ib: Her-inner jezelf 

Los van de groep sta jij een heel dagdeel centraal. Een individuele persoonlijke sessie HeelBegaafdheid maakt jou bewust van hoe jouw familiepatronen invloed hebben op je effectiviteit in de organisatie. Samen met jou ontrafel ik een scala aan familieverstrikkingen en beschermingsmechanismen, zodat je ze kunt (h)erkennen, los laten en transformeren. Je gaat jezelf her-inneren en krijgt inzichten die leiden tot een systemisch intelligenter handelingsrepertoire, zoals: grenzen stellen, te gaan staan voor wat je weet/ziet, anderen aanspreken, relativeren, accepteren van wat is.

Module II: De Ruggengraat van organisatievitaliteit

In deze module neem ik je mee naar het ruggengraatmodel van organisatievitaliteit. Immers, met een rechte rug, kan elk organisme rechtop lopen. Ik behandel de zeven cruciale ruggenwervels die een levend organisme zoals een organisatie gezond en levenskrachtig maken. Dit model is gebaseerd op wetenschappelijke kennis, oerkennis en mijn eigen ervaringen. Ik heb het model zelf ontworpen ten behoeve van het gelijknamige boek Heel de Organisatie dat in Q1 van 2022 wordt uitgegeven. 

Module III: Het lijden van leiders en volgers 

In deze module staan we stil bij het lijden van leiders die handelen vanuit blinde angst- en controlemechanismen of heel subtiel met voorbedachte rade. We zoomen eerst in op systemisch intelligent leiderschap, dat holistisch, moedig en daadkrachtig is. Daarna staan we stil bij leiders met verborgen of zichtbare narcistische trekken en stoornissen én het effect ervan op het fenomeen groepsdenken dat zich in het collectief voltrekt. Je leert symptomen herkennen en de diepere oorzaak ervan te zien, zodat je de organisatie kunt helpen eruit te stappen.    

Module IV: Het lijden van organisaties 

De zeven wervels in het ruggengraatmodel geven ons een leidraad voor het herkennen van ziektesymtomen van verwaarloosde en verzwakte organisaties. Zo krijg je inzicht in problemen rondom thema's als bestaansrecht, creativiteit, onverteerd verleden, identiteit, parallel processen, grenzen stellen, verwarring en integriteit. Wanneer je deze uiterlijke vorm ervan herkent, is de stap naar diagnose van de oorzaken een volgende stap.

Module V: Diagnose van de diepere rootcause

Oorzaak en gevolg horen samen, zo ook het handelen vanuit blinde reflexen. Iedereen doet het, zo ook leiders, professionals, businespartners en zelfs externe procesbegeleiders ;-). In deze module graven we met ons bewustzijn en met systemisch werk naar oorzaken van symptomen die we in module IV hebben behandeld. Ze liggen diep in het onderbewuste van mensen en organisaties verborgen. "You can't change what you don't acknowledge". Als je je bewust wordt van de oorzaak, kun je deze met wortel en al onklaar maken en een behandelplan opstellen.  

Module VI: Het verzorgen van de wond

Nu je de symptomen herkent en de diepere oorzaak ervan onder ogen bent gekomen, kunt je de wond gaan verzorgen. Het behandelplan kan bestaan uit verschillende therapieën en medicijnen, zoals: afscheid nemen van het oude plan, illusies, het toxische gedrag. Maar ook het bevorderen van professionele autonomie, beroepseer, zelfleiderschap, verbondenheid met de eigen en organisatie-ziel. Deze module maakt jou bewuster van hoe je de invloed van jouw leiderschap, vakmanschap, meesterschap als wegwijzer voor anderen in je organisatie kunt extrapoleren. 

Module VII: Herstel- en helingsproces 

Herstellen van het zelfhelend vermogen is een proces, waarbij we enerzijds stil staan bij het verloop van transformatieprocessen, en anderzijds bij het herkennen van terugvalsymptomen en helingsprocessen. 'Trusting the process' leer je met een grote distantie kijken naar wat zich afspeelt nu je systemisch hebt geïntervenieeerd. Los laten en soms ingrijpen bevorderen het zelfhelend vermogen, zodat het systeem zichzelf gaat helen, omdat ze de connectie met zichzelf heeft terug gevonden, mede door jouw systemisch intelligente wijsheid en intervenieëren. Je kunt genieten van het bewustzijn dat je hebt gecreëerd en wat je in beweging hebt gebracht. 

Eindtermen van de Leergang:

  • systemische intelligentie: begrijpen hoe alles samenhangt en jouw eigen herstellende invloed erop. Je leert inzien hoeveel invloed je kunt hebben, wanneer je jezelf her-innert en je eigen authentieke wijsheid bijdraagt aan het grotere geheel. 
  • professionele integriteit: het kunnen en durven nemen van herstellende interventies. Je wordt bewust bekwaam met moed en daadkracht.
  • innerlijke autoriteit: weten wie je bent, wat je taak is en daar authentiek en met autoriteit voor gaan staan. Je wordt betrouwbaarder en voorspelbaar, omdat je je handelen ver-een-igt met wie je bent. 
  • Iedere deelnemer ontvangt na afloop een certificaat voor het volgen van de leergang Heel de Organisatie®.

Begeleiding

Ik ben Marieke van Voorn, en heb organisatiesociologie en verandermanagement gestudeerd. Sinds 2010 heb ik me grondig verdiept in de systemische en energetische begeleiding van organisaties. In datzelfde jaar startte ik Een Heldere Zaak.

Het zelfstandig ondernemerschap was voor mij de uitgelezen plek om mijn ervaring met organisatieontwikkeling te verbinden met systemisch werken. Ik begeleid teams en organisaties die zijn vastgelopen door verlammende patronen naar levenskrachtige teams en organisaties, door ze weer te verbinden met hun oorsprong, identiteit en intentie. 

Daarnaast ontrafel ik individuele patronen bij leiders en professionals die verstrikt zijn geraakt in hun eigen reflexen. Zo ont-wikkelen zij zich tot systemisch intelligente leiders en professionals, die moedig met autoriteit hun plek innemen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via de link onder het kopje 'boeken'. Wanneer je vragen hebt kun je mailen met contact@eenhelderezaak.nl of bellen met 06 – 51584245. 

Locatie
De Locatie van de  Leergang is de kantoorboerderij waar Een Heldere Zaak gevestigd is, naast het Hoevelakense bos. Vanaf deze locatie is het 5 minuten lopen naar het bos waar we -indien de weersomstandigheden het toelaten- onderdelen van de opleiding kunnen laten plaats vinden. 

Planning en praktische informatie
De leergang, duurt 8 dagen, verspreid over 4 tweedaagses. Daarnaast krijgt elke deelnemer een individuele systemische sessie HeelBegaafd (3,5 uur) die je dichter bij jouw bestaansreden brengt. We spreken gezamenlijk een terugkomdag af. 

Editie III start op 14/15 jan en 28/29 januari, 11/12 februari, 11/12 maart 2022. 

De individuele sessies vinden bij voorkeur voor de 1e of 2e tweedaagse van de leergang plaats, zodat de inzichten kunnen worden geïntegreerd in de volgende modules.

Corona

We werken in een ruime trainingszaal met ventilatie in een kleine groep met maximale aandacht voor iedereen en elk verandervraagstuk: minimaal 4 en maximaal 7. Iedereen is welkom.

Elke leergang start om 9.30 uur en eindigt om 17.00 uur. De individuele sessie duurt van 9.00 – 12.30 uur of van 13.30 – 17.00 uur. Data in overleg.

Investering

Deze leergang vraagt jouw bereidheid en tijd om je in jezelf en in de patronen van je organisatie te verdiepen. Houd er rekening mee dat het systemisch werk, dat in elke module aan de orde is, een diepgaande innerlijke beweging teweeg kan brengen. Je komt dichter bij jezelf, neemt je plek steviger in en krijgt zo meer impact. Je effectiviteit groeit, wat maakt dat je ‘boven jezelf uitstijgt’.  

De investering per deelnemer bedraagt € 3.333,00. Voor particluieren en zzp-ers is dit bedrag  inclusief BTW. Voorr deelnemers bij wie de organisatie betaalt is het bedrag exclusief BTW. 

Het getal 3333 staat voor onder meer de eenheid tussen lichaam, ziel en geest. Ook resoneert het met voorspoed, succes, vreugde en creativiteit en staat het voor spiriitueel ontwaken. Verder her-innert het je met de diepere waarheid die in jezelf verborgen is. 

Dit bedrag is inclusief een werkboek met theorie, systemische oefeningen en huiswerkopgaven. Bij deelname zijn de betalingsvoorwaarden van Een Heldere Zaak van kracht, zie Algemene voorwaarden.

Uiteraard wordt elke deelnemer uitgenodigd voor de boekpresentatie die in 2022 zal plaatsvinden, in het jaar dat Een Heldere Zaak 11 jaar bestaat. Elke deelnemer krijgt dan het boek cadeau. 

Aanbevolen Literatuur

“Door de Bomen het bos zien: Ontdek de eenvoud onder de complexiteit in relaties en organisaties” (Jan Bommerez, 2016).
“Verwaarloosde Organisaties: introductie van een nieuw concept voor organisatieprofessionals”(Joost Kampen, 2014).
“Context, context, context: how our blindness to context cripples even the smartest Organizations”(Barry Oshry, 2018).
“Start with WHY: how great leaders inspire everyone to take action”(Simon Sinek, 2009).

"Heel de Organisatie; herstel het zelfhelend vermogen van organisaties" (Marieke van Voorn 2022)


“Educating the mind without educating the heart is no education at all” (Aristoteles).

Datum

 14 & 15 jan en 28 & 29 jan, 11 & 12 feb en 11 en 12 mrt 2022. 

Tijd

Van 9:00 - 17:00 uur

Aantal deelnemers

minimaal 4 en maximaal 7 deelnemers

Locatie

Westerdorpsstraat 58
3871AZ  Hoevelaken

Prijs

 € 3.333,00 

Incl. BTW Particulieren

Excl. BTW Organisaties

Heel de Organisatie

Met deze intense integratieve Leergang werk je consequent aan je persoonlijke ontwikkeling en indirect en bewust aan de ontwikkeling van jouw project, team of organisatie. Vanuit de wijsheid van je hart mét een helder hoofd. 

© Eenhelderezaak

Een Heldere Zaak verbindt door het onderbewuste en het bewuste te verhelderen. 

Disclaimer
Privacy statement
Algemene voorwaarden

Aanmelden nieuwsbrief
Contact

Westerdorpsstraat 58
3871 AZ  Hoevelaken

Telefoon: 06 – 51 58 42 45
contact@eenhelderezaak.nl
www.eenhelderezaak.nl

Webdesign/webdevelopment: Birdhouse online