InCompany

Met Een Heldere Zaak help ik (delen van) organisaties, teams, leiders en professionals zich te ont-wikkelen, nadat ze zich hebben in-gewikkeld in complexe verhoudingen met zichzelf en anderen.

Deze InCompany trajecten zijn gericht op het herordenen van de verhoudingen, zodat in-gewikkelde situaties en complexiteit duurzaam wordt doorbroken. Het doorbreken van rationele en irrationele blokkades, maakt dat de organisatie en haar personeel weer gaat stralen en zo de juiste werknemers en klanten en cliënten aantrekt.

Individuele trajecten en leiderschapsleergangen

Een Heldere Zaak biedt zowel individuele begeleiding als incompany leergangen voor bestuurders, directies, hoger management, middelmanagement en businesspartners en professionals, omdat persoonlijke ontwikkeling een voorwaarde is voor organisatie-ontwikkeling. 

In InCompany Leergangen of Intervisie werk ik altijd met casuïstiek van de deelnemers zelf, zodat hetgeen men leert inzien, meteen kan worden geïntegreerd in het dagelijkse werk.

Team- en Organisatievraagstukken

In organisatieopdrachten werk ik graag samen met (interim) leiders die zich bewust zijn van het grote potentieel van hun team en/of organisatie, maar inzien dat er trauma is ontstaan in het verleden, dat met adequaat leiderschap alleen niet te doorbreken valt. Dan help ik graag bij het doorzien en doorbreken van patronen en het begeleiden naar herstel. 

  • Inzicht en overzicht met een krachtenveldanalyse: een bestuur, directie- of managementteam kiest voor het zichtbaar maken van wat er speelt in de onderstroom van hun team en haar context, waarbij ook helder wordt welke interventies men kan nemen om patronen te doorbreken.
  • Inzicht, overzicht en transformatie met systemische interventies: een bestuur, directie- of managementteam kiest voor de variant met meer diepgang en transformatie van het collctief onderbewustzijn. Gestart wordt met een krachtenveldanalyse met organisatieopstellingen. Voorts wordt elke spaak-in-het-vliegwiel die we tegenkomen nader onderzocht, (h)erkend en verder getransformeerd. De bron van de ontstane situatie wordt zo tot op de draad toe uitgeplozen. Zowel zaken uit het verleden als blokkades in het heden worden aangepakt.

Meer realiteitszin, eenheidsbewustzijn en werkplezier

Geen traject en uitkomst is hetzelfde, hoewel het startpunt van een ont-wikkel-proces zoals gezegd altijd de voorgeschiedenis van individuen en de organisatie is.

Belangrijk principe is dat ieder gaat onderkennen welke bijdrage men zélf heeft geleverd aan de ontstane situatie. Dát bewustzijn werkt sterk doorbrekend, vermindert onmacht, geeft ruimte aan begrip en mildheid naar andere actoren in het krachtenveld.

Het vormt het begin van het opnieuw zélf de regie pakken. Het resultaat van elk ont-wikkelproces vertoont veel overeenkomsten waarbij men individueel en in teamverband naderhand meer realiteitszin, eenheidsbewustzijn, tevredenheid, invloed en flow in leven en werk ervaart.

Het proces

Organisatievraagstukken ontrafel ik tot ik -samen met vertegenwoordigers uit de organisatie- bij de bron(nen) kom. Na het herkennen, volgt het erkennen ervan, zodat het acceptatie- en transformatieproces kan beginnen. 

© Eenhelderezaak

Een Heldere Zaak verbindt door het onderbewuste en het bewuste te verhelderen. 

Disclaimer
Privacy statement
Algemene voorwaarden

Aanmelden nieuwsbrief
Contact

Westerdorpsstraat 58
3871 AZ  Hoevelaken

Telefoon: 06 – 51 58 42 45
contact@eenhelderezaak.nl
www.eenhelderezaak.nl

Webdesign/webdevelopment: Birdhouse online