Love is Power in levenskrachtige organisaties

“Liefde heerst niet, maar zij vormt. Doortastendheid geeft genialiteit, kracht en magie”(Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832). Goethe leert ons dat liefde en kracht verbonden zijn en leidt tot (nog) meer genialiteit, kracht en magie. 

Deze column breekt een lans voor het juist gebruiken van Macht en voor het juist inzetten van Liefde in organisaties. In levenskrachtige organisaties zijn Power & Love -dus- samen één. Love geeft Power, zoals daadkracht met zelfvertrouwen. Power brengt Love, zoals onderlinge verbondenheid. Robuuste en levenskrachtige organisaties werken samen aan het hogere doel. Vele leiders en professionals onder wie wereldleiders, spiritueel leiders en artiesten hebben zich uitgelaten over Power & Love:

– “Power without Love is reckless and abusive. Love without Power is sentimental and anemic” (Martin Luther King).
– “When love rules, power disappears. When power rules, love diasappears” (Paulo Coelho).
– “When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace” (Jimi Hendrikx).

King, Hendrikx en Coelho vertellen ons dat misbruik van Power en blinde Love leidt tot roekeloosheid, bloedeloosheid, willoosheid, gebrek, vervaging en derhalve ondermijning van het grotere geheel.

Dualisme en eenheidsbewustzijn
In de vorige eeuw en decennia was het dualisme common sense, waarbij Goed en kwaad, Lichaam en Geest, Licht en Schaduw als twee verschillende grondbeginselen werden gezien. Een Heldere Zaak werkt echter vanuit eenheidsbewustzijn, waarbij het grondbeginsel is dat alles één is en samenhangt. Goed en kwaad bestaan niet los van elkaar, maar maken deel uit van hetzelfde spectrum. Daders en Slachtoffers bestaan niet zonder elkaar. Slachtoffergedrag saboteert en verwordt daardoor tot daderschap. Vanuit systemisch perspectief is niemand onschuldig aan het ontstaan van een situatie. Ieder heeft actief of passief bijgedragen aan het ontstaan van de ontstane dynamiek.

Vanuit datzelfde perspectief heeft ieder ook de mogelijkheid om actief het tij te keren en zo bij te dragen aan het herstel van de eigen positie en de onderlinge verhoudingen. Met Power & Love. Wanneer dat besef wakker wordt, kan ieder zelf een constructieve invloed uitoefenen door het individueel en collectief terug nemen van Power en aan het opnieuw verbinden aan het grotere geheel (Love). Power leidt dan tot Love, en Love tot Power. Hierbij is er geen sprake van blinde liefde, maar van een bewuste keuze. Er wordt niet gehandeld vanuit onmacht, maar vanuit macht en kracht. Awareness and Choice. “Wat uit Liefde wordt gedaan, geschiedt altijd buiten Goed & Kwaad om” (Friedrich Nietzsche).

Love & Power in Organisaties
Het klinkt natuurlijk prachtig, maar ieder die deze column leest, kent voldoende voorbeelden van organisaties waar men recht tegen over elkaar staat en waar gehandeld vanuit onmacht met misbruik van positiemacht. Het gebrek aan onderlinge verbinding dat zo ontstaat is in veel organisaties aan de orde van de dag. The Organic Systems Framework (Barry Oshry, 2019) leert ons dat er universele destructieve patronen bestaan in vele organisaties:

– Top – down, down – up: Leiders die zich te zwaar belast voelen en moeten dealen met medewerkers die zich onderdrukt en niet serieus genomen voelen. De leiders nemen nog meer verantwoordelijkheid op zich en de professionals schuiven af. Of andersom: de professionals nemen te veel verantwoordelijkheid op zich, omdat de leider niet in staat blijkt de juiste randvoorwaarden te scheppen. De één verwijt de ander dat zij hun verantwoordelijkheid niet nemen, en zo vervallen beide ‘kampen’ in Powerplay zonder Love… Macht en onmacht zonder verbinding.

– Driehoeksverhouding tussen staf, de leiders en de medewerkers: Dit gebeurt wanneer HRM, ICT, Finance, Kwaliteit en Communicatie onderling verdeeld is en niet samenwerkt. Dan gaat ze trianguleren tussen de verschillende belangen. In een driehoeksverhouding, staat men continue in een spagaat tussen alle belangen en eisen, in plaats van erboven met overzicht over het grotere geheel. De staf neemt zo onbewust de positie van speelbal in, vanwege een gebrek aan Power & Love voor zichzelf en het grotere geheel.

– Parallelle processen met averechtse werking: Klanten die ervaren dat hen onrecht is aangedaan en die tegelijkertijd afhankelijk zijn van de aanbieders van de diensten en producten die zij veroordelen. Aanbieders worden met de rug tegen de muur gezet wanneer oordeel en strijd om het gelijk de verhoudingen fragmenteert. Een averechts effect ontstaat, wanneer de strijd voor rechtvaardigheid leidt tot verkeerd gebruik van (on)macht en het ‘in love’ vallen met de eigen belangen. Het hogere doel komt onder druk te staan en leidt tot een lagere kwaliteit en/of kwantiteit van het product of de dienstverlening.

Van systeemblindheid naar systeeminzicht
In bovenstaande gevallen is sprake van systeemblindheid, waarbij men de eigen problemen aan de andere actoren toeschrijft en daardoor het probleem verergert in plaats van oplost. Het doorbreken van systeemblindheid naar systeeminzicht en het overstijgen van overlevingsmechanismen gaat via een ruimer bewustzijn. Immers, je kunt niet veranderen waarvan je je niet bewust bent. Met bewustzijn komt vertrouwen, kracht en verbondenheid met het groetere geheel. “Vertrouw eerst jezelf. Dan weet je hoe je moet liefhebben” (Johann Wolfgang Goethe).

In de Leergang Heel de Organisatie® leren leiders en begeleiders van organisatieverandering de patronen in hun eigen organisatie te doorzien én meer op zichzelf te vertrouwen. Zo kunnen ze het proces van Power & Love verenigen met als resultaat een levenskrachtige organisatie met vertrouwen, kracht en verbondenheid. De eerstvolgende leergang start op 2 oktober 2020. Aanmelden kan via: contact@eenhelderezaak.nl.

© Eenhelderezaak

Een Heldere Zaak verbindt door het onderbewuste en het bewuste te verhelderen. 

Disclaimer
Privacy statement
Algemene voorwaarden

Aanmelden nieuwsbrief
Contact

Westerdorpsstraat 58
3871 AZ  Hoevelaken

Telefoon: 06 – 51 58 42 45
contact@eenhelderezaak.nl
www.eenhelderezaak.nl

Webdesign/webdevelopment: Birdhouse online