Leer vertrouwen op wat je weet en doorziet…

“Het hart van de wijze hoort, als een spiegel alle voorwerpen te weerkaatsen zonder door een enkele ervan besmeurd te worden” (Confucius).

In inheemse culturen fungeren sjamanen (wijzen, helers) als spiegels zoals Confucius in zijn quote beschrijft. Spiegels zijn er niet om in te kijken, maar zijn er om te weerspiegelen wat er is. Ze maken ‘heel’, door de energie te zuiveren en door ieders schaduwkanten terug te kaatsen. Ze brengen ons terug naar de oorzaak. Terug naar de bron, omdat daar de oplossing is. In inheemse culturen hebben helers veel aanzien, want ze beschikken -naar verluid- over magische kracht om tegenkrachten te stoppen of transformeren. Wijzen en helers zijn er ook in onze cultuur. Overal, ook in organisaties. Ze doorzien de patronen of op z’n minst dat er iets fundamenteel niet klopt aan de verhoudingen.  

De taak van wijzen en helers
Helers starten een herstelproces dus door het zelfhelend vermogen van mensen en organisaties in gang te zetten, door het gedrag dat men laat zien terug te spiegelen. Helers zoeken niet naar oplossingen, maar herstellen de verbinding met het hogere doel. Ze genezen niet, maar herstellen de harmonie. Dát brengt oplossingen en verlossing. Alles (medewerker, protocol, structuur, product etc. ) dat daar niet meer in verbinding kan of wil zijn, en derhalve niet bijdraagt aan het hogere doel, wordt respectvol los gelaten. Alles wat wel in verbinding wil en kan zijn, beweegt constructief mee met het geheel. Denk aan een zwerm vogels.

Helers hebben een aantal opvallende kenmerken: ze waaien nooit mee met de wind, ze stellen diepgaande vragen bij de gang van zaken en stellen de gevestigde orde aan de kaak. Ze zijn consequent en handelen voorspelbaar vanuit universele principes als waarachtigheid, gelijkwaardigheid en liefde voor het grotere geheel.Het aanzien dat helers in inheemse culturen genieten, loopt hier achter. In onze cultuur wordt veel geld uitgegeven aan tools en methodieken, die voorbij gaan aan het hogere de doel, de essentie. Daar komt wat mij betreft verandering in. Heling van binnenuit is noodzakelijk bij het transformeren van vastgeroeste naar levenskrachtige, veerkrachtige organisaties.

Helers kunnen pas constructief bijdragen aan heel-wording, wanneer ze hun eigen patronen, verstrikkingen en sabotagemechanismen in de ogen hebben gezien. Wanneer de gewonde genezer in henzelf is geheeld. Wanneer ze hun familieverstrikkingen (karma) gaan omzetten naar heelheid, ont-wikkelen ze zich en kunnen ze boven zich zelf gaan uitstijgen (dharma). Uit vele gesprekken met klanten en cliënten blijkt, dat wanneer helers zich bewust worden van hun bijzondere krachten en positie, dan gaan ze hun plek innemen. In de samenleving, hun familiesysteem en/of de organisatie waarin zij werken. Vanaf dat moment gaan ze bewust en actief bijdragen aan het herstellen van het zelfhelend vermogen van systemen. Ze verdrijven ziekte, zwakte en oud zeer uit het verleden door het verruimen van het bewustzijn, het stellen van grenzen en met doorpakken bij het doorbreken van gedragspatronen en systeemfouten. Opdat de klant of cliënt ook een nieuwe kans krijgt om heel en een éénheid te worden.

Zoals Eline die jarenlang zocht en vocht voor haar positie en uiteindelijk een zelfbewuste externe organisatiecoach werd. Of Barbara die zich ontwikkelde van emotionele medewerker tot een vrij- en blijmoedige advocaat van de duivel, zonder nog ‘misselijk’ van haar werkomgeving te worden. Of Mieke die jarenlang werd gepest en buitengesloten op haar werk omdat ze de gevestigde orde aansprak, maar inmiddels bij een andere werkgever de rustgevende professionele factor is. En Leonie die haar calimero-pak uitdeed en inmiddels eenvoud en eerlijkheid brengt in de complexe verhoudingen in het ziekenhuis waar ze werkt. Of Sander die zichtbaar leed onder de geconstrueerde complexiteit in de top, maar zich nu “leider met een luizenbaan” voelt met meer invloed op de organisatievitaliteit dan ooit. En ook Tom ontsteeg zichzelf. Hij ontwikkelde zich in korte tijd van leerling teamleider tot leermeester voor zijn team, doordat hij de tegenkrachten durfde te stoppen in het team waar hij ooit startte als medewerker. 

“A healer does not heal you. A healer is someone who holds space for you while you awaken your inner healer, so you may heal yourself” (Maryam Hasnaa).

Ben jij of ken jij een potentiële heler van organisatiesystemen? Kijk hier voor de Leergang Heel de Organisatie® in 2021/22. We starten editie III op 29 en 30 oktober. 

© Eenhelderezaak

Een Heldere Zaak verbindt door het onderbewuste en het bewuste te verhelderen. 

Disclaimer
Privacy statement
Algemene voorwaarden

Aanmelden nieuwsbrief
Contact

Westerdorpsstraat 58
3871 AZ  Hoevelaken

Telefoon: 06 – 51 58 42 45
contact@eenhelderezaak.nl
www.eenhelderezaak.nl

Webdesign/webdevelopment: Birdhouse online