Kerstcolumn: De Gulden Middenweg naar Vrede & Geluk

“Het geluk behoort aan hen die aan zichzelf genoeg hebben (Aristoteles)”. De weg naar vrede en geluk is al zo oud als de weg naar Rome evenals filosoferen erover.  Vanuit het ‘juiste’ midden, ofwel ‘de gulden middenweg’.

“Deugdelijk handelen is de weg naar geluk” (Spinoza). Zijn kijk op het goede, gelukkige leven sluit perfect aan bij de Kerstgedachte: “zich matig met aangename drank en spijs verkwikken en laven, evenals met geuren en lieflijkheid van groenend kruid, met fraaie kledij, muziek, kampspelen, toneelvoorstellingen en dergelijke zaken, waarvan een ieder gebruik kan maken, zonder een ander te schaden”.

Vrede en de Liefde voor de realiteit
“ (…) Waarvan een ieder gebruik kan maken, zonder een ander te schaden (Spinoza)”. Dit laatste staat al enige jaren onder druk in de westerse samenleving. In de afgelopen decennia zijn we verwend (lees: emotioneel verwaarloosd) geraakt. We polariseren, bouwen muren en overschrijden elkaars emotionele grenzen. Dat klinkt nogal zwaar zo vlak voor de kerstdagen, maar we zien dagelijks de effecten van hoe ver we afgedwaald zijn van de gulden middenweg…

We hebben met de leveranciers van onze primaire levensbehoeften (boeren) gesold en zij hebben met zich laten sollen. Daarnaast hebben we ook andere randvoorwaarden voor een sociaal veilige samenleving (onderwijs en zorg) op de tweede rang gezet. En welbeschouwd hebben professionals in het onderwijs en in de zorg zich collectief op de tweede rang laten zetten. Oorzaak en gevolg hangen samen.

Hoe dan ook: als samenleving zijn we kwaliteit en kwantiteit van voedsel, onderwijs en zorg als een verworven recht gaan zien, zonder collectief de plicht te voelen om er duurzaam zorg voor te dragen. De vreedzaamheid van ons bestaan is er echter mee verbonden. Maslow’s piramide raakt nooit uit de tijd.
Voeding in de breedste zin van het woord en sociale veiligheid zijn voorwaarden voor levenskracht, groei en ontwikkeling van mensen, van de samenleving. Zonder dat wordt elk organisme ziek, gaat vechten voor zijn bestaan of gaat in het uiterste geval dood. We zien dat boeren, onderwijzers en verpleegkundigen in opstand komen, maar ook dat sommige jeugdzorginstellingen en ziekenhuizen een struggle for life voeren.

Door gebrek aan inzicht in en liefde voor de realiteit hebben mensen hun eigen -ongeschreven- regels en eisen gemaakt voor een goed leven. Eisen die niet langer bij de realiteit van vandaag passen. Populistische politici, positiviteitsgoeroes en Laissez-Faire-Leiders-en-Opvoeders spinnen er garen bij en voeden vooralsnog ‘het eigen gelijk’ en ‘de eigen richting’ van hun volgers. Los van de realiteit. Ver verwijderd van de gulden middenweg naar vrede en een gelukkig leven met vrijheid én verantwoordelijkheid. Boos en gefrustreerd.

De gulden middenweg naar heelheid
“Mensen moeten leren om het juiste midden te vinden tussen twee ondeugden”, sprak Aristoteles. Spinoza’s gulden middenweg maakt “adequaat handelen en tolerantie”als voorwaarden voor een vredig en gelukkig leven. De gulden middenweg bevindt zich tussen twee ondeugden.

Roekeloosheid – Moed- Lafheid
Losbandig – Matigheid – Ongevoeligheid
Verkwisting – Vrijgevigheid – Gierigheid
Vleierij – Vriendelijkheid – Chagrijnigheid
Opschepperij – Waarachtigheid – Geveinsde onwetendheid
Aanstellerij – Gevatheid – Lompheid
Arrogantie – Grootsheid – Valse bescheidenheid

Tolerantie en realiteitszin zijn grootse goederen. Ze zijn verkrijgbaar met systemisch intelligent kijken en handelen. Mijn systemisch werk voor organisaties maakt zichtbaar wat ‘het juiste midden’ is. Daaruit vloeit voort wat nodig is om de orde en de harmonie te herstellen, zodat het zelfhelend vermogen zijn werk kan gaan doen.

Zelf gebruik ik het ‘bestaansrecht’ en/of ‘the why’ om het juiste midden voor een organisatie te vinden, omdat dat bezieling en betekenis geeft aan de organisatie. Het (hogere) doel waarmee de organisatie ooit is opgericht geeft immers bestaansgrond, ruggengraad en zín in het voortbrengen van resultaat. De constitutie van een emotioneel gezond organisme. NB: In inheemse culturen wordt ‘het juiste midden’ van oudsher ‘het heilige midden’ genoemd, waarbij ‘heilig’ verwijst naar haar oorspronkelijke betekenis: ‘heelheid’.

De vredige, helende werking van de realiteit
Systemisch werken geeft door het meervoudig perspectief dat het creëert een nieuwe waarheid: een diepere, bredere en rijkere perceptie van de realiteit. Oogkleppen gaan af, systeemblindheid en tunnelvisie worden doorbroken. Met nieuwe inzichten over de realiteit en zicht op de bron van de problemen, vallen oordelen weg en verzacht verharding van het eigen gelijk op links en op rechts. De gulden middenweg komt zo in beeld.

Een meervoudig perspectief op de realiteit maakt toleranter en vergevingsgezinder, zowel naar jezelf als naar de ander(en). Compassie en acceptatie van wat er is, maakt het voor iedereen gemakkelijker om zichzelf naar de gulden middenweg te bewegen. Leven met liefde voor de realiteit leidt zo tot meer moed, matigheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid, waarachtigheid, gevatheid en grootsheid. Aristoteles en Spinoza zouden er gelukkig van worden!
“Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg (Boeddha)”.

Wil jij de eigen gulden middenweg vinden en/of wil jij organisaties begeleiden naar hun gulden middenweg, lees dan onderstaand aanbod. Ik, Marieke van Voorn, wens iedereen vredige en harmonieuze feestdagen. Veel geluk en wijsheid van het hart voor 2020. Vanaf 24 december tot en met 12 januari is Een Heldere Zaak gesloten.

Een Heldere Zaak begeleidt leiders en professionals naar verbinding met hun eigen ‘juiste’ midden via systemisch werk. Met één á twee sessies van een dagdeel voelt men meer rust, zelfvertrouwen en de moed om te gaan staan voor wie ze zijn en voor wat hun potentie is. Lees: aanbod voor individuele begeleiding. Neem contact op voor een intake: contact@eenhelderezaak.nl of 06-51584245. 

Een Heldere Zaak leidt leiders en procesbegeleiders op die de potentie hebben om vis de gulden middenweg het zelfhelend vermogen van hun organisatie te herstellen. Vraagstukken worden ontrafeld en de deelnemers leren om ze bij de wortel aan te pakken, voorbij symptoombestrijding. Lees: Heel de Organisatie®. De volgende leergang start in maart 2020.

© Eenhelderezaak

Een Heldere Zaak verbindt door het onderbewuste en het bewuste te verhelderen. 

Disclaimer
Privacy statement
Algemene voorwaarden

Aanmelden nieuwsbrief
Contact

Westerdorpsstraat 58
3871 AZ  Hoevelaken

Telefoon: 06 – 51 58 42 45
contact@eenhelderezaak.nl
www.eenhelderezaak.nl

Webdesign/webdevelopment: Birdhouse online