De kunst van het bijdragen

“Helping others is the way we help our selves” (Oprah Winfrey).

Ze kreeg gelijk, kan ik zeggen. Door anderen te helpen, kreeg ik steeds weer nieuwe inzichten in mezelf. Wederkerigheid is een belangrijk aspect van helpen.

Een andere inspiratiebron is Bert Hellinger, de grondlegger van het systemisch werk. Hij overleed op 19-9-2019. Ik pakte zijn boek ‘De kunst van het helpen’ recent weer eens uit de kast om stil te staan bij wat ik van zijn gedachtengoed heb geleerd. De titel irriteerde me eerlijk gezegd al toen ik het kocht, omdat ik mezelf niet beschouw als ‘helper’, maar als spiegel en bewustzijnsverruimer. De wijze waarop hij ‘helpen’ definieert, past echter wel helemaal bij mijn eigen taakopvatting van het bijdragen aan andermans ontwikkelproces. En ik merk in de praktijk dat wanneer je zijn vijf principes van het helpen hanteert, je sterker en zuiverder je plek en ruimte kunt innemen, zodat je de ander ook werkelijk vooruit helpt.

Doorgeven van het leven
“Een ander verder willen helpen gaat over de diepe menselijke behoefte om te helpen, om door te geven en om het leven te dienen”, schrijft Hellinger. Ik herken dat aspect. In mijn eigen werk tracht ik de levenskracht van verlamde organisaties weer ‘aan’ te zetten. Het evenwicht herstellen, door de ander te helpen ordenen. Herstellen van het zelfhelend vermogen start met het herstellen van de natuurlijke ordening, zodat de levensenergie haar natuurlijke flow krijgt, zonder geconstrueerde obstakels in de bovenstroom en emotionele obstakels in de onderstroom.

Hellinger stelt dat je anderen pas echt kunt helpen, wanneer je je ouders een plaats hebt gegeven in je hart. Dat lijkt voor veel mensen vrij eenvoudig, omdat vrijwel iedereen van zijn ouders houdt. Hoewel ik Hellinger nooit heb ontmoet, vermoed ik dat hij bedoelt dat je je (voor)ouders helemaal (aan)neemt zoals ze zijn met liefde en respect. Inclusief de familieverstrikkingen die je er gratis bij kreeg (karma). Voorbij de verstrikkingen in je familiesysteem kun je boven je zelf uit stijgen (dharma).

Het beste van jezelf
Voorbij mij familieverstrikkingen, betekent voor mij (onder andere) dat ik mezelf niet langer inhoud of mezelf onzichtbaar maak, nadat ik ongepland in de wereld werd gezet. Of dat ik niet langer opstandig ben naar leiders, nu ik zelf een leider ben geworden. En dat ik mezelf niet langer afhankelijk opstel naar anderen, maar anderen help bij zichzelf thuis te komen. Veilig in zichzelf te landen. Vanuit een emotioneel veilige basis met eigenwaarde, kunnen ook zij het beste uit zichzelf halen.

Hellinger beschrijft ook dat we onze ouders nooit in gelijke mate terug kunnen geven wat we van ze kregen. Maar wat we wel kunnen doen is het leven en levenswijsheid door geven aan onze kinderen of leerlingen. Op 1 oktober 2019 heb ik de Leergang Heel de Organisatie® opgezet, waarmee ik actief ga doorgeven wat ik heb geleerd van mijn ouders en mijn andere leermeesters, onder wie Bert Hellinger. Daarbij hanteer ik uiteraard de vijf principes die Hellinger hanteert bij het helpen.

Vijf principes van helpen (Bert Hellinger)

1. Je geeft slechts wat je hebt: er bestaan grenzen in geven en nemen. Van belang is dat de helper zelf in balans blijft, zodat je geen schuldgevoelens of emotionele bankrekening creëert bij de cliënt of bij jezelf het gevoel dat je niet voldoet. Houd de relatie schoon en gelijkwaardig.
2. Helpen wordt pas ingezet, wanneer er door de ander om wordt gevraagd. Dit helpen is ingetogen en geeft zo de ander de kracht om zelf stappen te zetten. De helper neemt nooit over en geeft nooit ongevraagd advies. Geef alleen advies als het bij je taak en bij je plek in het systeem past.
3. De helper bejegent de ander als volwassene. Zo wijst de helper elke poging af om in een ouder/kind verhouding te geraken met de cliënt. De helper wijst de cliënt steeds op de verhouding ‘awareness versus choice’.  De helper blijft betrokken, ook wanneer zijn advies niet (meteen) wordt opgevolgd. De helper vertrekt, wanneer de cliënt bewust een Spel speelt en/of eigenlijk niet geholpen wil worden.
4. Helpen betekent dat je de cliënt niet ziet als persoon, maar als onderdeel van een systeem. Als helper ga je geen persoonlijke binding aan met de cliënt. Als helper weet je dat de huidige context en verwikkelingen uit het verleden hebben bijgedragen tot wat er nu is. Doorbreken daarvan vraagt het ontstijgen van het individuele en het ontruimen van patronen in het gehele systeem.
5. Helpen betekent liefde voor ieder mens, zonder oordeel. Als helper weet je dat schuld en onschuld, dader en slachtofferschap met elkaar verbonden zijn. Iedereen die bereidwillig is om naar het eigen gedrag te kijken, krijgt de kans om patronen te doorbreken. De helper heeft een neutrale basishouding.

Met het begrenzen aan wat je geeft, met ingetogen bescheidenheid, met een professionele houding van gelijkwaardigheid, met zicht op de context en met onderscheidingsvermogen zonder (ver)oordeling kun je je plek als helper, coach of therapeut optimaal innemen. Bijdragen met autoriteit en autonomie. Dat geeft de meeste impact voor degenen die om je hulp vragen. “Stevige heelmeesters herstellen het zelfhelend vermogen” (Marieke van Voorn).

Leiders en procesbegeleiders van organisatieveranderingen die ook willen bijdragen aan het herstellen van het zelfhelend vermogen, zijn welkom bij de 1e editie van de Leergang Heel de Organisatie®. Deze start op 13 maart en eindigt op 3 juli 2020.

“We rise by lifting others” (Robert Ingersoll)

© Eenhelderezaak

Een Heldere Zaak verbindt door het onderbewuste en het bewuste te verhelderen. 

Disclaimer
Privacy statement
Algemene voorwaarden

Aanmelden nieuwsbrief
Contact

Westerdorpsstraat 58
3871 AZ  Hoevelaken

Telefoon: 06 – 51 58 42 45
contact@eenhelderezaak.nl
www.eenhelderezaak.nl

Webdesign/webdevelopment: Birdhouse online