Corona maakt het zelfhelende vermogen van organisaties zichtbaar

You need chaos in your soul to give birth to a dancing star” (Friedrich Nietzsche). Stille onverstoorbaarheid en daadkracht in het oog van de storm. We zien het overal. 

Stille onverstoorbaarheid en daadkracht in het oog van de storm. We zien het overal. In de politiek, de zorg, het onderwijs, de overheid en bij vele kleine en grote ondernemers….
Corona verbindt en geeft betekenis aan wie we zijn en wat we wel en niet (meer) doen. Corona verslindt … vastgeroeste schijnveilige en schijnheilige gedragspatronen hoor ik van diverse klanten in de zorgsector, het onderwijs en de overheid. Corona brengt de mensheid collectief fysiek tot stilstand én Corona maakt dat velen spiritueel in beweging komen met een ruimer bewustzijn over hoe alles met elkaar samen hangt.

Politici stappen bijvoorbeeld over hun schaduw heen en werken samen aan het sterk houden van Nederland. Medisch specialisten en verpleegkundigen melden zich en masse om bij te springen op de intensive care. Ook oud verpleegkundigen voelen opnieuw hun ‘higher calling'(why)  en bieden hun expertise en extra handen aan de zorg voor zeer zieke mensen. Ook worden het onderwijs en de overheid -opnieuw- gezien als vitale voorwaardenscheppende functies in een gezond functionerende samenleving.

Corona brengt chaos en breekt dwars door de gevestigde orde heen. En Corona brengt een nieuwe ordening. Of herstelt Corona juist de ordening in de samenleving en in organisaties?

Duurzame transformatie
Hoe behouden we het goede en de doorbraken die Corona ons biedt? Zullen de nieuwe werkwijzen en samenwerkingsgerichte werkhouding duurzaam blijven? Velen die ik sprak verwachten dat straks veel weer bij het oude is. Zelf verwacht ik dat velen ‘wakker’ zijn geworden, maar nog niet goed weten hoe we de doorbraak in de samenleving en organisaties blijvend kunnen verbinden.

Het Systemisch Intelligente antwoord om de effecten van een doorbraak blijvend te hanteren is ‘eenheidsbewustzijn’ vanuit de WHY. First things first. Simon Sinek schreef het al: Start with WHY (hogere doel/bestaansreden):
– Mensen en teams en organisaties die (opnieuw) vanuit hun bestaansreden bijdragen aan het grotere geheel, zijn beter in staat om verlammende patronen structureel te doorbreken. Ieder individu, team dat en organisatie die handelt vanuit de WHY (roeping, de bedoeling) zal nieuwe vormen van samenwerken (HOW) kunnen blijven omarmen, omdat ze het hogere doel willen dienen. Creativiteit, flexibiliteit en innovatie floreren in een habitat waar het hogere doel wordt omarmd en waar leiders dit proces eensgezind en eenheidsbewust beïnvloeden.
– Mensen, teams en organisaties die door angst en groepsdruk hun handelen (tijdelijk) veranderen omdat het moet, zullen eerder terug vallen in oude gewoontes. In deze gevallen wordt Corona als ‘dekmantel’ gebruikt om besluiten te forceren, mensen klein en angstig te houden. Een universeel gegeven is dat impulsen die van buitenaf geregisseerd worden (en dus niet van binnenuit komen) nooit duurzaam kunnen zijn. Verandering van gedrag dat voortkomt uit angst en/of onwetendheid, is grillig, onvoorspelbaar en daarom niet consistent. Paniek is een slecht raadgever. Onbewust maakt onbekwaam.

Gladiolen
Concreet betekent het dat sommige mensen, teams en organisaties ondanks/dankzij Corona gaan floreren vanuit een diepere verbondenheid met hun eigen WHY en die van hun organisatie. Zoals we zien in de politiek, de zorgsector en in het onderwijs. Maar ook gemeenten en het UWV doen snel, accuraat en op heldere wijze hun werk, nu blijkt dat zij een levenslijn zijn voor de samenleving, nu blijkt vele ondernemers en werknemers hun werk (tijdelijk) kwijt raken. A sense of WHY lijkt te zijn doorgedrongen bij het UWV en ook in de samenleving wordt het bestaansrecht voor overheid, zorg en onderwijs opnieuw gezien, erkend en ervaren.

“All great things are preceded by Chaos”.  (Deepak Chopra)

Leiderschapslessen van Corona
– Terug naar de basis: Vraag je zelf af waartoe jouw organisatie bestaat. En hoe draag jij daar met je team optimaal aan bij? Wil jij dat eigenlijk wel? Of wil je ergens anders van (meer) betekenis zijn? Wanneer je eigen reden van bestaan verbonden is met die van de organisatie waar je werkt, kun je stevig en kalm blijven staan in elke storm.
– Kijk in de spiegel: In hoeverre ben ik met mijn team in deze organisatie voor het hogere doel gegaan of was/ben ik meer bezig met mijn eigen doelstellingen en targets? In hoeverre ben ik me eigenlijk bewust van de impact van mijn eigen handelen op het grotere geheel? Weet dat alles met alles samenhangt. Wanneer je je daarvan bewust wordt, zul je merken dat je veel daadkrachtiger wordt.
– Wees realistisch: Realiseer je dat -hoe hoog opgeleid ook- niet iedere medewerker het bewustzijn heeft om zijn of haar gedragsrepertoire te veranderen uit zichzelf. Niet iedere medewerker realiseert zich dat zijn of haar handelen impact heeft op de anderen in het team en in een breder perspectief. Elk team heeft in meer of mindere mate sturing en begeleiding nodig. Hoe bewust is jouw team? Wat kan men aan? Wie hoort er niet (langer) thuis? Wat staat jou als leider (dus) te doen?
– Grijp in of stuur bij: Elk team heeft leiding en (bij)sturing nodig van iemand die bewust is en in staat en bereid is om ‘terug naar de basis’ te gaan, ‘in de spiegel te kijken’ en ‘realistisch durft te zijn’, met alle consequenties van dien. Ook zelforganiserende teams en organisaties hebben (bege)leiding nodig om in de -tijdelijke- vierde performing fase van teamontwikkeling te geraken. Elke nieuwe verandering in het team of haar context vereist opnieuw ingrijpen, (bij)sturing en actief los laten van wat niet langer past.

Agenda
Deze leiderschapsthema’s staan centraal in de driedaagse Masterclass Systemisch Intelligent Leiderschap. Deze Masterclass maakt jou bewust van in hoeverre je je plek als (project)leider inneemt, van de dynamiek in je team en van de context waarin deze functioneert. De eerstvolgende Masterclass vindt plaats op 17 en 24 juni en 1 juli 2020. Er zijn nog drie plekken vrij. Daarnaast organiseert Een Heldere Zaak eind augustus een driedaagse Summerclass en in oktober en november de herfsteditie van de Masterclass: zie agenda.
De Leergang Heel de Organisatie® gaat een stap dieper én breder. Naast leiderschaps- en persoonlijke ontwikkeling leren deelnemers in zeven dagen om verlammende patronen in organisaties te doorzien en te doorbreken, zodat het zelfhelende vermogen van de organisatie kan herstellen. De eerstvolgende 2e editie start op 2 oktober 2020.

“In all chaos there is a cosmos. In all disorder a secret order”. (Carl Jung)

© Eenhelderezaak

Een Heldere Zaak verbindt door het onderbewuste en het bewuste te verhelderen. 

Disclaimer
Privacy statement
Algemene voorwaarden

Aanmelden nieuwsbrief
Contact

Westerdorpsstraat 58
3871 AZ  Hoevelaken

Telefoon: 06 – 51 58 42 45
contact@eenhelderezaak.nl
www.eenhelderezaak.nl

Webdesign/webdevelopment: Birdhouse online