Compassie voor Politici, Ambtenaren en Burgers

Deze week deed ik een maatschappelijke opstelling over krachtenvelden in de samenleving. Angst van politici, amtenaren en burgers doorbreken we na de chaos -die men zelf creëert- met compassie en onvoorwaardelijke liefde.

De maatschappij dat zijn wij

Desondanks wilde ik deze keer niet de reeds verzamelde representanten afzeggen. Daarom nodigde ik ze uit op mijn eigen werkplek in Hoevelaken om een maatschappelijke opstelling te begeleiden. Na een inventarisatie onder de deelnemers kozen we voor het ontrafelen van het heden en verleden van de crisis waarin Nederland zich momenteel bevindt. Is het een Corona-crisis, een leiderschapscrisis of een ethische crisis?

Opgesteld werden: 1. Corona en 2. Coronamaatregelen. Daarnaast de bronnen voor deze vormen van symptoombestrijding onder 3. Politici, 4. Overheid en 5. Samenleving. Verder waren we benieuwd naar het 6. Werkelijke Probleem en het 7. Collectieve Verlangen.

Om onbewuste vooringenomenheid onder representanten te voorkomen, gaf ik elke representant een opgevouwen briefje met één van bovenstaande cijfers dat ze pas later mochten openen. Zo startte de opstelling ‘blind’.

Midden in het krachtenveld stond de Overheid enigszins beduusd en vermoeid. De Samenleving keek afwachtend en toonde zich afhankelijk van de Overheid. We zagen ook dat de Politiek schuin achter de overheid stond met ingehouden woede en ongeduld. Zelf keek de representant Overheid wat vragend naar Corona, die rustig en onverstoorbaar in het blikveld van de Overheid stond. Opvallend was verder dat de representant voor het Werkelijke Probleem aan de zijlijn stond en met ogen van ‘de vermoorde onschuld’ naar het middenveld keek: “Mijn naam is haas”. De representant voor de  Coronamaatregelen gaf aan dat ze zich niet thuis voelde in dit krachtenveld. “Hoor ik hier wel bij?” vroeg ze zich vertwijfeld af.

Twee werkelijkheden verenigen tot één

Na enkele systemische interventies zagen we dat de werkelijkheid van Corona (virus) en de door overheidscommunicatie Geconstrueerde Realiteit recht tegenover elkaar stonden. Twee gescheiden werkelijkheden en paradigma's waarbij de dialoog uitgesloten bleek. Corona representeerde het holistische paradigma en was ontspannen en helder: “Ik blijf”. Het lijkt erop dat we na COVID-19 ook versie 20, 21 enzoverder mogen verwachten. De Geconstrueerde Realiteit representeerde het technocratische paradigma en stond in gevechtshouding jegens Corona om haar gelijk over de werkelijkheid te halen.

De twee werkelijkheden kwamen dichter bij elkaar toen we het Verlangen van de Samenleving in de opstellingen brachten. We zagen dat zowel Politici, de Overheid en de Samenleving uiteindelijk wel hetzelfde (hogere) doel nastreven. Mooi om te zien, maar om daar gezamenlijk te komen zullen alle spelers in het veld hun verstrikkingen (patronen) met de Corona-maatregelen onder ogen moeten komen.

De representant van de Politiek was zelfgenoegzaam met een ogenschijnlijk blind vertrouwen op de maatregelen. Ze is op ramkoers. Bij de representant van de Samenleving zagen we vooral afhankelijkheid en een afwachtende houding. De loyaliteit van de Overheid is vervormd, zij draagt te veel voor het geheel. Zij mag haar getrianguleerde te grote en misplaatste  verantwoordelijkheidsgevoel voor de het handelen van zelfgenoegzame politici én de afhankelijke afwachtende samenleving los laten. Een stap naar achteren doen uit de driehoeksverhouding. Pas dan kan de Overheid effectief gaan bijdragen aan het grotere geheel.

Doorbreken van de impasse met liefde en compassie

We zagen dat wanneer Politici met blinde zelfgenoegzaamheid op ramkoers gaan, ze vrij snel stuiten op de ware aard van het Werkelijke Probleem. Het werkelijke probleem diende zich aan als: angst voor de realiteit en projectie daarvan op anderen. Deze botsing tussen het rücksichtslos invoeren van Coronamaatregelen en dit Werkelijke probleem, maakt dat Politici in één klap wakker (gaan) worden en inzien welke chaos ze hebben gecreëerd. De moedeloosheid die erop volgde straalde van de representant af.

Om te zien wat deze impasse kan doorbreken, ben ik zelf gaan representeren voor hetgeen de Politiek nodig hebben in deze penibele situatie om weer op te staan: Onvoorwaardelijke Liefde. We zagen en hoorden een representant die in zijn/haar leven alleen voorwaardelijke liefde had gekend. Voor mij was het een heel bijzondere gewaarwording om intuïtief aan te voelen wat the missing link (één van de vele waarschijnlijk) was. Ik voelde me als representant ‘overspoeld door liefde en compassie’ voor de representant van de Politiek, terwijl ik in het dagelijks leven buitengewoon kritisch op ze ben. Dat is geen geheim. Voor mij een goede les in compassie en het bewaren van neutraliteit . En voor het grotere geheel bleek liefde en compassie (natuurlijk) één van de helende factoren en de Werkelijke Oplossing van het Werkelijke Probleem.

Emerging future

De emerging future ziet er hoopgevend uit met een Samenleving die volwassen is geworden en autonoom op eigen benen kan staan en met een Overheid die dienend is aan de autonomie van de  Samenleving, in plaats van verzorgend en over-beschermend. We zagen dat de Samenleving, mede door deze Coronacrisis haar eigen veerkracht en daadkracht kon aanspreken. Maar de representant van de Politiek bleef onvast op de benen staan ondanks de Onvoorwaardelijke Liefde die ze tot haar beschikking kreeg. We kunnen ons afvragen: Zijn Politici in staat het tij zelf te keren? Zijn politici in bereid om hun aanpak, gebaseerd op angst, om te zetten naar los laten in vertrouwen? Ik betwijfel dat. Einstein zei ooit: “Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft veroorzaakt”. Daar voeg ik graag aan toe dat “Je een probleem niet kunt oplossen met dezelfde leiders die het gecreëerd hebben”.  

© Eenhelderezaak

Een Heldere Zaak verbindt door het onderbewuste en het bewuste te verhelderen. 

Disclaimer
Privacy statement
Algemene voorwaarden

Aanmelden nieuwsbrief
Contact

Westerdorpsstraat 58
3871 AZ  Hoevelaken

Telefoon: 06 – 51 58 42 45
contact@eenhelderezaak.nl
www.eenhelderezaak.nl

Webdesign/webdevelopment: Birdhouse online