Leergang 'Heel de organisatie'
voor zorgbestuurders

De zorgsector staat onder druk. Een voortdurend (dreigend) tekort aan menskracht en de regeldruk eist zijn tol, ook in jouw zorginstelling. Als zorgbestuur zijn jullie je dagelijks bewust van je grote verantwoordelijkheid en maatschappelijke taak.

Dat is geen gemakkelijke opgave in een context die chaotisch en versnipperd is voor patiënten, cliënten en bewoners, maar ook voor het personeel. Veel bezielde medewerkers verliezen tijd, energie en zin bij het dichtlopen van gaten of door onderhuids gedoe. Je realiseert je dat het anders moet maar weet je niet waar te beginnen, omdat het onderliggend lijden van de organisatie veroorzaakt lijkt te worden door een veelkoppig monster... 

Jij bent een zorgbestuurder die in de afgelopen jaren veel heeft bereikt. Met consequent, consistent en coherent leiderschap. Jij bent sensitief, een creatieve snelle denker, een pionier met lef en je vaart zowel op je intuïtie als op een stevig analytisch vermogen.

Jij leidt zorginstellingen met compassie en daadkracht. Ondanks je resultaten voel je positie soms 'lonely at the top'. Zeker nu, nu jij soms ook niet weet waar te beginnen omdat er sprake is van een multiproblem-situatie. Zowel intern als ook extern zijn de omgevingsfactoren ingewikkeld 

Je realiseert je dat je dit niet alleen kunt, dat je het tij alleen kunt keren met elkaar en met een ruimer inzicht in wat er in de onderstroom speelt. Het gehele bestuur heeft nieuwe inzichten nodig om problemen in de organisatie bij de wortel aan te (laten) pakken.

Met dit jaarprogramma krijgen jij en je medebestuurder(s) snel inzicht in de boardroomdynamiek. Welk ingesleten gedrag, welke actie-reactiepatronen, automatische piloten en triggers zijn er? Ik onthul met de systemische benadering en mijn radar voor patronen de bronnen van het onderliggend lijden in jullie zorginstelling. Zo krijg je inzicht in de bottlenecks, waardoor gericht ingrijpen eenvoudiger wordt. 

Jullie leren in dit programma om haarfijn zef te doorzien wat de oorzaken zijn van stroperigheid, het verzuim, het verloop, de grensoverschrijdende gedragingen en/of de sluimerende conflicten. Daardoor ben je in korte tijd effectiever in staat om samen het zelfhelend vermogen van 'heel de organisatie' bewust op een heelkundige manier te herstellen.

Dat merk je meteen. Het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel stijgt. Er wordt weer samengewerkt, de creativiteit stijgt en de sfeer neemt zienderogen toe. Mensen pakken weer zelf de regie en de patiënten en cliënten krijgen weer 'de beste' zorg.  

Hoe? Een organisatie herstelt met 'helend leiderschap': 

  • zelfinzicht: ken jezelf; met aandacht voor zelfreflectie
  • holistisch kunnen kijken; overzicht inspireert.
  • zicht op en aanpakken van weeffouten in de 'bovenstroom', 
  • zicht op oorzaken van patronen, verborgen in de 'onderstroom', 
  • gericht 'heelkundig' ingrijpen, los laten en blijven bijsturen,
  • vertrouwen op je eigen waarneming / intuïtie, 
  • vertrouwen op het proces dat zich ontvouwt.

Kortom: helend leiderschap betekent los laten van wat niet (meer) werkt, zodat er ruimte ontstaat voor het ongekende creativiteit, levendigheid en potentieel van de organisatie. 

JAARPROGRAMMA 'HEEL DE ORGANISATIE'

De zeven hoofdstukken uit mijn boek 'Heel de organisatie' vormen de rode draad in dit organisatie-ontwikkelprogramma voor bestuurders. Het jaarprogramma start met een uitgebreide intake. Interviewen van het huidige bestuur en enkele andere  sleutelfunctionarissen uit de organisatie. Aan de hand van de thema's uit het boek vormen we samen een eerste beeld van de symptomen en mogelijke oorzaken daarvan. 

De invulling van het jaarprogramma Heel de Organisatie® wordt vanzelfsprekend toegesneden op de vraagstukken van de organisatie. Er bestaan echter drie peilers: zelfinzicht, systeeminzicht en het voortdurend verdiepen en onderling verbinden met elkaar. Niet alleen de verbinding met het eigen bestuur, maar ook met andere besturen die zelf parallel het jaarprogramma 'Heel de organisatie' volgen. 

PEILER 1: ZELFINZICHT MET VIER PERSSOONLIJKE SESSIES 

De vraag 'wie je in essentie bent' staat hier centraal. Zelfreflectieve leiders die zichzelf en hun blauwdruk (er)kennen, brengen herstel en heling. Die lopen niet weg voor moeilijke beslissingen. Die pleasen niet. Die kunnen verduren dat interventies tijd nodig hebben om zich te ontvouwen. 

Deze vier persoonlijke systemische sessies doorheen het jaar geven diepgaand inzicht in familiepatronen die de effectiviteit van jouw leiderschap in de weg kunnen zitten. Het brengt je dichter bij je zelf. Je raakt ingesleten overtuigingen en patronen kwijt. Daardoor kun je bewuster, milder en moediger handelen. 

PEILER 2: SYSTEEMINZICHT OP VIER BESTUURSDAGEN 

Het programma onthult gaandeweg het jaar welke dynamieken aandacht behoeven. Doorzien van verlammende patronen lost blinde vlekken op, die leiden tot gerichte herstellende interventies. De organisatie zal zichgedurende het jaar steeds vrijer bewegen, door de vier heidagen verspreid over een jaar én doordat de individuele en gezamenlijke peilers kennis, inzicht en overzicht verdiepen. 

in vier (hei) dagen komen onderstaande thema's aan de orde. Elk van deze bestuursdagen vraagt van elke bestuurder wat leeswerk en een uur voorbereidingstijd. 

DAG I: Herbronnen met de oorsprong, de essentie en de intentie van de organisatie. Inzicht in boardroomdynamiek en in het hoe te doorbreken van sabotererende groepsdynamische processen.   

DAG II: Herken van symptomen van het onderliggend lijden in de organisatie. Inzicht in patronen en de onzichtbare oorzaken van energie-, geld- en tijdverlies. Erkennen is het halve werk. 

DAG III: Vergroten van systeeminzicht, afname van systeemblindheid, cognitieve dissonantie en groepsdenken. Aandacht en bewustzijn is de remedie op weg naar herstel.

DAG IV: Herstelproces van het zelfhelend vermogen, heling en organisatieontwikkeling. Krijg inzicht in herstel- en helingsprocessen. Leer -met geduld- vertrouwen op het proces. 

PEILER 3: VOORTDURENDE VERDIEPING EN VERBINDING 

Onderlinge uitwisseling van vraagstukken, ervaringen en wijsheid faciliteer ik op verschillende manieren:  

1. Twee keer per jaar organiseer ik een exclusieve intervisiedag met borrel voor alle bestuurders / besturen die deelnemen aan dit jaarprogramma. Data: vrijdag 4 november '22 en vrijdag 2 juni '23.

2. Een exclusieve online community 'Healing Boardroom-Leaders' voor het uitwisselen van kennis, systemisch intelligente inzichten en ervaringen met het doorbreken van patronen.  

3. Elke maand een vooraf geplande online intervisie (2 uur) voor zorgbestuurders (max. 8) die het jaarprogramma volgen. Ieder kan organisatievraagstukken inbrengen om gezamenlijk te ontrafelen.  

Persoonlijke verdieping is mogelijk via:

4. Ontvang mijn boek 'Heel de organisatie. Herstel het zelfhelend vermogen van de organisatie' (2022). 

5. De mogelijkheid om tussendoor persoonlijke ontwikkel- of organisatievraagstukken te delen, die ik binnen enkele dagen beantwoord per email of zoom.  

Tot slot:

6.  Terugkom dagdeel met het eigen bestuur ca. twee/drie maanden nadat de vier modules zijn afgerond. Evaluatie van het effect en impact van het jaarprogramma 'Heel de organisatie'. 

EINDRESULTATEN VAN HET JAARPROGRAMMA  

  • systemische intelligentie: begrijpen hoe alles samenhangt en je eigen herstellende invloed erop. 
  • professionele integriteit: het bewust bekwaam kunnen en durven nemen van herstellende interventies. 
  • innerlijke autoriteit: weten wie je bent (blauwdruk) en er authentiek en met autoriteit voor gaan staan. 

INTERESSE?  

Er is plaats voor maximaal 3-5 zorgbesturen (8 bestuurders) die parallel, op hun eigen tempo, met hun eigen vraagstukken het programma doorlopen.

Vul hier het gratis en vrijblijvende formulier in voor een inspiratiesessie via zoom met Marieke van Voorn.  

“Educating the mind without educating the heart is no education at all” (Aristoteles).

Healing Leaders is een initiatief van Een Heldere Zaak.  

Disclaimer
Privacy statement
Algemene voorwaarden

Meld je aan voor tips en inspiratie
Ja, dat wil ik
Contact

Een Heldere Zaak is gevestigd te Amersfoort.

contact@eenhelderezaak.nl